Tuesday, September 14, 2010

ஸ்மைல் ப்ளீஸ்..


காலை வணக்கம்..
உன் உதட்டோரப் புன்னகைக்காய்
உதய சூரியன் ஏங்குகிறான்..
தன் பணியை செய்யாமல்
சோர்ந்து கிடக்கிறான்..
ஸ்மைல் ப்ளீஸ்..

இன்று

சூரியன் உதித்தது

உனக்காகத்தான்..

இனி

âì¸û ÁÄ÷ÅÐõ

¯É측¸ò¾¡ý..

¯ý Òýɨ¸ Ó¸ò¨¾ ¸¡½ò¾¡ý..

Š¨Áø ôÇ£Š..


¿ñÀ¸ø..

ÝâÂý

Íð¦¼Ã¢òÐ즸¡ñÊÕ츢ýÈ¡ý..

¸¡Ã½õ §¸ð§¼ý..

¿£ «ÅÛìÌ,

Òýɨ¸ À¡ì¸¢ ¾Ã§ÅñÎÁ¡õ..

Š¨Áø ôÇ£Š..


மாலை..

­இí§¸,

´Õ §Ã¡ƒ¡î¦ºÊ «ØЦ¸¡ñÊÕ츢ÈÐ..

¸¡Ã½õ §¸ð§¼ý..

நீ ­இýÉÓõ º¢Ã¢ì¸வே இø¨Ä¡õ!

ப்ளீஸ்ஸ்..

Š¨Áø ôÇ£Š..


அன்பே..

¯ý Òýɨ¸ ®÷ôÀ¢ø

ÒÅ¢ ®÷ôÒ Ü¼ §¾¡üȾÊ..

¯ý ¿ðÀ¢ý º¢Ã¢ô¦À¡Ä¢Â¢ø

¿¡Ê ¿Ãõ¦ÀøÄ¡õ ¯Â¢÷ì̾Ê..

உன் புன்னகையால்..

இரவில்

சுட்டெரித்த சூரியன்

குளிர் நிலவானான்..!

ப்ளீஸ்ஸ்..

தினமும்.. ஸ்மைல் ப்ளீஸ்ஸ்..

-K.கிருஷ்ணமூர்த்தி
என்னை தொடரும் உறவுகள்..

 
Tamil Top Blogs